Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky leveling system & tools LEVELLO ®

Predávajúci / prevádzkovateľ

Internetový obchod leveling system & tools levello, ako aj stránku levello.sk prevádzkuje spoločnosť raz dva tri s.r.o., Ivanská cesta 10/C, 821 04 BRATISLAVA, IČO: 47393882, IČ DPH: SK2023882641, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 92760 / B.


Kupujúci / spotrebiteľ

Kupujúci teda spotrebiteľ vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje "obchodné podmienky" pre dodanie tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.


Objednávky tovaru a služieb

Objednávky môže spotrebiteľ realizovať nepretržite 24 hodín denne. Objednávky zaslané kupujúcim budú zaregistrované, spracované a o ich zrealizovaní bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade že ste neobdržali e-mail o potvrdení objednávky skontrolujte poštu "SPAM" alebo nás kontaktujte. Objednávky zadané, teda prijaté počas pracovného kalendárneho dňa, budú odoslané kupujúcemu najneskôr do 3 dní. Každý objednaný tovar má priloženú faktúru – ktorá je daňovým dokladom, slúži aj ako dodací a záručný list. Ceny na stránke levello.sk sú uvedené vrátane DPH 20%. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na stránke. Ak nieje uvedené inak, ceny sú uvedené za 1 kus / 1 balenie Ku každej objednávke v hodnote do 59€ bude pripočítaná cena za dopravu, objednávky nad hodnotu 59€ budú s dopravou zdarma. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“. Formulár “odstúpenie od zmluvy“. Tovar prevádzkovateľovi nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na telefonické potvrdenie alebo zrušenie objednávky. Spotrebiteľ môže vykonať zmenu v objednávke po obdržaní e-mailu o potvrdení objednávky tovaru. V prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností pri objednávke tovaru, nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ má možnosť overiť stav svojej objednávky po prihlásení sa na svoj účet v e-shope, preto doporučujeme registráciu do obchodu. Spotrebiteľ pri objednávke tovaru potvrdzuje, že súhlasí a akceptuje obchodné podmienky predávajúceho. Spotrebiteľ pri objednávke tovaru potvrdzuje, že súhlasí a akceptuje ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť rozdielne ceny pre každý internetový obchod a ich predajné miesta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri objednávke nad 300€ overiť objednávku telefonicky a žiadať platbu vopred, v prípadne potreby zmeniť spôsob dopravy a dobu dodania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny balenia podľa momentálnej dostupnosti na sklade, z dôvodu čo najrýchlejšieho odoslania objednávky. Pri zmene balenia bude VŽDY zachovaná cena objednaného balenia, v prípade zmeny ceny bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky.


Platobné podmienky

Za objednávku tovaru je možné využiť tieto možnosti platby:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Bratislave / bez poplatku
 • platba kartou pri osobnom odbere tovaru v Bratislave / bez poplatku
 • platba na dobierku pri prevzatí tovaru od dopravcu / poplatok 1€
 • platbe na účet vopred pri objednávke tovaru / bez poplatku
 • platba kartou pri objednávke tovaru B-payment / bez poplatku
 • platba pri objednávke prostredníctvom služby PayPal / bez poplatku

V hotovosti alebo kartou možno realizovať na odbernom mieste. Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí a to priamo na prevádzke určenej predávajúcim na preberanie tovaru Tovar určený na osobné vyzdvihnutie je možné vyzdvihnúť v deň, alebo nasledujúci pracovný deň po informovaní o pripravenom tovare k osobnému vyzdvihnutiu, ak nebol emailom alebo telefonicky informovaný inak. Dobierkou zaplatí za tovar kupujúci v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriéra, alebo slovenskej pošty, priamo pracovníkovi kuriérskej spoločnosti alebo slovenskej pošty. Dobierkou je možné uhradiť iba tovar zasielaný kuriérom alebo poštou Na účet vopred prevodným príkazom, keď po objednaní tovaru kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky s podrobným postupom úhrady objednávky. Po jej uhradení kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje a odosiela v čo najkratšom možnom čase na adresu kupujúceho podľa obchodných podmienok. Kartou zaplatí za tovar kupujúci pri jeho objednaní, cez bezpečnú platobnú bránu B-payment. Po on-line úhrade kartou, kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje a odosiela v čo najkratšom možnom čase na adresu kupujúceho podľa obchodných podmienok.

Platobné karty ktoré je možné použiť:

 • Visa
 • VisaElektron
 • Maestro
 • MasterCard

Internet banking-om /dočasne nedostupná služba/ zaplatí za tovar kupujúci pri jeho objednaní, cez bezpečnú platobnú bránu TrusPay. Po on-line úhrade cez internet, kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje a odosiela v čo najkratšom možnom čase na adresu kupujúceho podľa obchodných podmienok.

Banky v ktorých je možný internet banking:

 • Tatra Banka
 • Slovenská sporiteľňa
 • Všeobecná úverová banka
 • UniCredit Bank Slovakia
 • OTP Banka Slovensko
 • Poštová banka
 • ČSOB
 • FIO banka
 • ZUNO

V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná, prijatá a potvrdená, prípadne už aj uhradená cez obchod na stránke levello.sk, je potrebné aby kupujúci túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase, a to telefonicky, alebo cez kontaktný formulár prípadne cez reklamačný formulár.


Dodacie podmienky

Po obdržaní objednávky od kupujúceho, zašle predávajúci obratom kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky e-mailom. V prípade, ak je tovar skladom, tak ho predávajúci expeduje, odovzdá dopravcovi nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že je objednaný tovar v našom externom sklade, alebo nie je skladom, predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na doručenie do 3 až 7 pracovných dní od obdržania objednávky. Predávajúci bude kupujúceho zároveň informovať o predbežnom termíne dodania. Pri objednávke tovaru v hodnote nad 59€ s DPH má nárok kupujúci na dopravné zdarma, v inom prípade sa cena za doručenie bude účtovať podľa cenníka dopravcu, ktorého si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru.

Dodávku tovaru si vyberie kupujúci pri objednaní tovaru a to z niekoľko ponúkaných možností:

 • osobne, na odbernom mieste v Bratislave - poplatok 0€, /123-point/
 • balíkom slovenskej pošty, /dočasne nedostupná služba/
 • prepravnou službou GLS, za poplatok 3.90€
 • iný dopravca /momentálne sa pripravujúca služba/
 • rozvoz tovaru Bratislava a okolie /momentálne sa pripravujúca služba/

V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná, prijatá a potvrdená, prípadne už aj uhradená cez obchod na stránke levello.sk, je potrebné aby kupujúci túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase, a to telefonicky, alebo cez kontaktný formulár prípadne cez reklamačný formulár.


Reklamačné podmienky

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plynúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom. Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky. K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru - faktúru ( faktúra slúži zároveň ako záručný list ). Predávajúci si vyhradzuje právo vadný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budu vyriešené v zákonom stanovenej lehote 30 dní. Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu, aj keď bola objednávka riadne potvrdené, je nutné túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru. V prípade reklamácie máte možnosť nás kontaktovať cez "Reklamačný protokol", alebo nás o reklamácii informujte telefonicky, reklamáciu tak vybavíme ihneď a oveľa skôr ako cez reklamačný protokol.


Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, použité pri objednávke a registrácii sú považované za prísne dôverné a nebudú zverejnené a ani použité ďalšou osobou alebo spoločnosťou. Potrebné údaje budú poskytnuté dopravcovi. Vami poskytnuté informácie slúžia výhradne predávajúcemu pri komunikácii s kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať registrovaným užívateľom eshopu na stránke levello.sk, obchodné oznámenia a informácie o aktivitách eshopu, v prípade ak s tým súhlasili. Registráciu nie je možné považovať za súhlas so zasielaním newsleteru, musí byť daný udelený kupujúcim dobrovoľne, t.j. napr. zaškrtnutím príslušného políčka pri potvrdení objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici Počas prehliadania našej stránky levello.sk sú na Váš počítač umiestnené cookies, ktoré nám slúžia na identifikáciu produktov a ďalších informácií, o ktoré máte záujem. Náš reklamný partner, nám následne umožňuje zobrazovanie reklám na ďalších stránkach na základe Vašej predchádzajúcej interakcie s levello.sk. Techniky použité pri prezentácii reklám v žiadnom prípade nearchivujú Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, ako ani telefónne číslo. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku:

"http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm".


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tomto znení, ako sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho levello.sk, v deň odoslania objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ďalej súhlasí s cenou objednaného tovaru platnou v deň objednania a s výškou expedičných a dopravných nákladov.